VAC Engineering


VAC Engineering bv is een jong, dynamisch ingenieursbureau dat (inter)nationaal werkzaam is in zowel de industrie, de bouw als de infrastructuur. Met een team van ervaren technici leveren we een multidisciplinair dienstenpakket voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. We zijn sinds eind 2006 gevestigd op het Technopark in Schoondijke. Onze diensten bestaan o.a. uit:

Beton-, staal-, hout- en glasconstructies || Funderingstechniek
Bouwbegeleiding || Directievoering || Projectmanagement
Weg– en waterbouwkunde
|| Gebouwinstallaties || Technisch ontwerp
Piping || Werktuigbouwkunde || Elektrotechniek || Infrastructuur

Constructietechniek
Voor het ontwerpen van een duurzaam gebouw is de juiste keuze van materialen en bouwtechnieken een eerste vereiste. Inbreng van kennis omtrent deze materie tijdens de beginfase van het ontwerp heeft een positieve invloed op het beheersen van de kosten binnen het bouwproces en het minimaliseren van de onderhoudskosten later.
Keuze van de juiste materialen, constructievormen en rekenmethodieken behoren tot de ingrediënten voor een optimale oplossing.

Bouwkunde
Een goed definitief ontwerp van een gebouw of bouwwerk is de neerslag van de wensen van de opdrachtgever en de inbreng van de bouwkundige en zijn adviseurs.
Het opstellen van een programma van eisen en het maken van een schetsontwerp met mogelijke varianten gaan aan het maken van het definitieve ontwerp en de begroting vooraf. Ten slotte kan, na het verkrijgen van een bouwvergunning, aan de hand van bestek en tekeningen tot aanbesteding en gunning worden overgegaan.
Begeleiding van het bouwproces tot en met de oplevering waarborgt de door de opdrachtgever verlangde kwaliteit.

Installatietechniek
Vanwege comfort, behaaglijkheid, energieprestaties en procesefficiency worden hoge eisen gesteld aan de technische installaties van een gebouw. Vanuit een sterk klantgerichte en vaktechnische benadering staat een energiezuinig en efficiënt concept centraal in de aanpak. Advisering vindt plaats op het gebied van (data)communicatiesystemen, beveiligingssystemen, klimaat– en elektrotechniek en sanitaire installaties.

Projectmanagement
Centraal staat de coördinatie tussen opdrachtgever, overheden, ingenieursbureau, leverancier en aannemer. Met daartoe geëigende technieken beheerst de projectmanager een project vanaf initiatief tot en met de nazorg op het gebied van tijd, kosten, kwaliteit, organisatie en informatieverspreiding.